21 grudnia 2022

Więcej filtrów dostępnych w Google Meet


Użytkownicy Google Workspace mają dostęp do wielu nowych filtrów w Google Meet w przeglądarce jak i na urządzeniach mobilnych. Te filtry jak kłoda, truskawka i pracujący królik mogą zapewnić element rozrywki na spotkaniach. Znajdują się one w panelu filtrów i mogą być dodane przed lub podczas rozmowy. Dodatkowe informacje

Admini mogą kontrolować to czy ta opcja jest włączona dla ich użytkowników - domyślnie, ta opcja jest:

WYŁĄCZONA dla użytkowników Google Workspace Education

WŁĄCZONA domyślnie dla wszystkich pozostałych wersji Google Workspace, w tym dla indywidualnych użytkowników Google Workspace

Dostępność

  • Dostępne dla wszystkich użytkowników Google Workspace, Legacy GSuite Basic i Business.
  • Dostępne dla użytkowników z osobistymi kontami Google


14 grudnia 2022

Proste formatowanie i wyświetlanie kodu w Dokumentach Google

 Zmiany

Obecnie, podczas pracy w Dokumentach Google, współpracownicy którzy chcą zaprezentować kod muszą go wkleić do dokumentu, następnie ręcznie zastosować style przez podkreślanie składni. 

Dodajemy nową funkcję smart canvas, która znacząco ułatwia ten proces, umożliwiając formatowanie i wyświetlanie kodu w Dokumentach z użyciem bloków kodu. 


Zalety

Ta funkcjonalność zapewnia nam możliwość wizualizacji kodu wraz z standardami branżowymi, dzięki czemu kod staje się czytelny a współpraca łatwiejsza.

Użytkownicy końcowi

Aby sformatować i wyświetlić kod w Dokumencie, wybierz Wstaw > Elementy składowe > Blok kodu > wybierz swój język programowania 

Dostępność

  • Dostępna dla klientów Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus oraz organizacji non-profit.
  • Nie dostępna dla Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, the Teaching and Learning Upgrade, Frontline a także klientów legacy G Suite Basic and Business.
  • Nie dostępne dla użytkowników kontami osobistymi Google.

09 grudnia 2022

Tygodniowy przegląd nowości Google Workspace

 Zobacz awatary współpracowników na pasku narzędzi aplikacji na urządzeniach z systemem Android

Kontynuując nasze wysiłki mające na celu poprawę działania Google Workspace na urządzeniach z dużymi ekranami z systemem Android, awatary współpracowników zostają przeniesione z menu overflow na pasek aplikacji w górnej części tabletów i urządzeń mobilnych z systemem Android. 

Przypinanie nagłówków tabel podczas używania formatu bez stron w Dokumentach Google

Gdy Dokument Google jest ustawiony na format bez stron, można teraz przypiąć jeden lub więcej wierszy tabeli jako wiersze nagłówków. Po przewinięciu w pionie obok górnej części tabeli nagłówki pozostaną widoczne w górnej części okna, aż do przewinięcia do dolnej części tabeli.


Łatwe udostępnianie plików w Google Meet w przeglądarce

Aktualnie, udostępniając na czacie Google Meet link do pliku Google Drive, należy upewnić się, że dokument jest udostępniony z obecnymi na Meet na oddzielnym ekranie. Zaczynając od tego tygodnia, udostępniając plik na czacie Meet, pojawi się prośba o zaktualizowanie uprawnień udostępniania tak, aby odpowiadały one temu, które osoby uczestniczące w spotkaniu powinny mieć dostęp do konkretnego pliku, wszystko to odbywa się w Meet. 

Ostrzeżenia o zewnętrznych odbiorcach maila na urządzeniach z iOS

Zaczynając od dzisiaj, po dodaniu zewnętrznych odbiorców maila na iOS wyświetli się ostrzeżenie. Są już one dostępne w Gmailu w przeglądarce i na urządzeniach z Androidem. Należy zaznaczyć, że admini mogą wyłączyć i włączyć te ostrzeżenia dla swoich organizacji.


Ulepszenia w używaniu Miro w Google Meet

Wprowadzono dwa ulepszenia w obsłudze Miro w ramach Google Meet:
  • Uczestnicy spotkania zobaczą zaproszenie dialogowe zamiast wiadomości na czacie z prośbą o dołączenie do sesji tworzenia tablicy
  • Gospodarze spotkań mają teraz możliwość zakończenia współpracy dla całej grupy. Uczestnicy spotkania będą też mogli samodzielnie opuścić sesję. 

08 grudnia 2022

Współpraca w Prezentacjach Google dzięki nowej funkcji "Śledź"

 Zmiany

Wprowadzamy nową funkcję "Śledź", która umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym w Prezentacjach Google. Korzystając z istniejącej już funkcji sprawdzania na jakim slajdzie znajduje się Twój współpracownik, można teraz kliknąć w jego avatar na pasku narzędzi Prezentacji, aby przejść do dowolnego slajdu, na którym się znajduje i dalej poruszać się wraz z nim po prezentacji w trakcie wprowadzania zmian. Tworzenie komórek rozwijanych w Arkuszach Google

Dzisiaj dodajemy rozwijane komórki w Arkuszach Google. To najnowsza funkcjonalność smart canvas, podkreślająca kolejną ewolucję współpracy w Google Workspace. Komórki rozwijane to funkcja formatowania niestandardowego już dostępna w Dokumentach Google, pozwalają one na łatwe wskazanie statusu lub oznaczenie różnych etapów realizacji projektu określonych w Arkuszu.Dodatkowo, zmodyfikowaliśmy przepływ pracy dla tworzenia i zarządzania wszystkimi regułami walidacji danych, w tym komórek rozwijanych i pól wyboru. Wszystkie istniejące reguły można teraz przeglądać oraz edytować w określonej zakładce Arkuszy oraz można tworzyć dodatkowe reguły z nowego widoku paska bocznego. Ta aktualizacja poprawia spójność ogólnego doświadczenia Arkuszy, ponieważ teraz odzwierciedla przepływ pracy dla tworzenia reguł formatowania warunkowego, chronionych zakresów i nazwanych zakresów.
02 grudnia 2022

Tygodniowy przegląd nowości Google Workspace

Poprawiona jakość spotkania podczas dołączania z maszyny wirtualnej.

W razie używania interfejsu wirtualnego pulpitu jak Citrix albo VMWare do dołączania połączeń Google Meet, można będzie zauważyć wyższą jakość zarówno obrazu jak i dźwięku. Meet będzie wykrywał czy dołączamy z takiego interfejsu i automatycznie dostosuje się w celu osiągnięcia najwyższej wydajności. Ta optymalizacja pomaga zmniejszyć użycie CPU, GPU i pamięci, poprawiając jakość spotkania i ogólną wydajność.