22 czerwca 2023

Meldowanie się w sali konferencyjnej Google Meet z użyciem trybu towarzyszącego

Jednym z wyzwań związanych z dołączeniem do spotkania online z sali konferencyjnej jest to, że osoby w sali są identyfikowane jako nazwa tej sali a nie jako konkretne osoby. To zmienia się dzisiaj, dzięki nowej funkcji zameldowania w trybie towarzyszącym w Google Meet. W trakcie dołączania do spotkania z sali konferencyjnej, mamy możliwość użycia trybu towarzyszącego na urządzeniu osobistym aby zameldować się w konkretnej sali. Zamiast widzieć samą nazwę sali opcja meldowania się umożliwia wszystkim uczestnikom spotkania łatwe zidentyfikowanie wszystkich osób w sali konferencyjnej.

Po dołączeniu do trybu towarzysza na urządzeniu osobistym zostaniesz poproszony o zameldowanie się w pokoju.

Zameldowani uczestnicy pojawią się pod salą konferencyjną

Zameldowani uczestnicy

Zameldowanie w pokoju będzie dostępne domyślnie, ale administratorzy mogą wyłączyć tę funkcję dla określonych urządzeń Meet lub określonych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Dodatkowe szczegóły".

Dlaczego warto wykorzystywać tę funkcję

Zamiast być reprezentowanym na spotkaniu tylko jako sala w której się znajdujemy, dzięki tej funkcji każdy uczestnik spotkania widzi nasze imię oraz jest świadomy naszej obecności.

Przy włączeniu osobistego kafelka wideo w trybie towarzyszącym będzie on wyświetlany wraz z nazwą sali konferencyjnej podczas prezentacji.


To samo tyczy się funkcji podniesienia ręki

Jeśli Twój osobisty kafelek wideo jest wyłączony, w widoku sali konferencyjnej obok Twojego imienia i nazwiska wyświetlona zostanie ikona podniesionej ręki.

Nazwa sali konferencyjnej jest widoczna podczas korzystania z kafelka osobistego i funkcji podniesienia ręki.

Dodatkowe szczegóły

Kontrola administracyjna zameldowania w sali

Administratorzy mogą wyłączyć tę funkcję dla konkretnych urządzeń Meet w jednostce organizacyjnej w konsoli administracyjnej w sekcji Konsola administracyjna > Urządzenia > Urządzenia Google Meet > [Jednostka organizacyjna] > Ustawienia urządzenia > Meldowanie się w sali > odznacz “Użytkownicy mogą meldować się do sali konferencyjnej tego urządzenia.” Może to być szczególnie przydatne w przypadkach, gdy funkcja zameldowania nie powinna być używana na dedykowanych urządzeniach wykonawczych lub w dużych salach konferencyjnych.


Administratorzy mogą również wyłączyć tę funkcję dla określonych użytkowników w jednostce organizacyjnej. Administratorzy mogą na przykład użyć tej opcji do powolnego wdrażania funkcji meldowania się w pokoju w poszczególnych działach. Aby wyłączyć możliwość meldowania się w pokojach dla określonych użytkowników, przejdź do Aplikacje > Google Workspace > Google Meet > [Jednostka organizacyjna] > Meet ustawienia wideo > Meldowanie się w sali > odznacz "Wszyscy użytkownicy mogą meldować się w kwalifikujących się pokojach" w konsoli administratora.


Wsparcie urządzeń 

Ta funkcja jest dostępna tylko dla urządzeń Google Meet; urządzenia interop nie są obecnie obsługiwane.

20 czerwca 2023

Rozszerzenie możliwości przechowywania plików w Google Vault za pomocą etykiet Dysku Google

Zmiany

Etykiety Dysku Google to metadane zdefiniowane przez twoją organizację, które mają ułatwić organizację, znajdowanie oraz stosowanie zasad dla plików na Dysku. Jako administrator możesz tworzyć etykiety, które będą stosowane do plików przechowywanych na Dysku. Od dnia dzisiejszego, Google Vault obsługuje niestandardowe reguły przechowywania oparte na etykietach Dysku.


Wraz z tą aktualizacją, użytkownicy Vault mają możliwość ustawiania szczegółowych zasad przechowywania na poziomie plików z konfigurowalnymi warunkami etykiet (np. “etykieta jest”, “etykieta nie jest”, “data etykiety jest wcześniejsza”). Ponadto, można utworzyć etykietę z wieloma opcjami (podetykiety) oraz posiadać zagnieżdżone i warunkowe stosowanie nakładających się i odrębnych reguł.


Dla kogo

Administratorzy


Dlaczego warto wykorzystywać tę funkcję

Zarządzanie przechowywaniem danych jest kluczową czynnością dla organizacji które chcą zachować zgodność z różnorodnymi wymaganiami. Dzięki zarządzaniu na poziomie plików, przechowywanie oparte na etykietach umożliwia organizacjom znacznie bardziej ukierunkowane i dokładne zarządzanie przechowywaniem.

Wydajniejsze odpowiadanie na prośby o dostęp do plików Google Workspace

Zmiany

Nowa opcja udostępniania dostępu mająca na celu ułatwienie właścicielom pliku odpowiadanie na oczekujące prośby o dostęp w Google Workspace.


Aktualnie, gdy użytkownik prosi o dostęp do pliku, właściciel otrzymuje maila z możliwością akceptacji lub odrzucenia prośby. Dzięki tej aktualizacji, użytkownicy mogą sprawdzać i odpowiadać na prośby bezpośrednio z danego pliku. Właściciel zobaczy kropkę oznaczającą powiadomienie na przycisku “Udostępnij” która sygnalizuje oczekującą prośbę o dostęp a po kliknięciu “Udostępnij” widoczne będzie także nowy baner.


Właściciele plików nadal mają możliwość odpowiadania na prośby o dostęp poprzez maile.

Przy zaznaczeniu opcji “Wyślij powiadomienie” w trakcie odpowiadania na prośbę, użytkownik który ją wysłał otrzyma maila z jej statusem.
Start w wersji beta: programowe zapisywanie lokalizacji miejsca pracy za pomocą API Kalendarza

Zmiany

Już teraz w fazie beta w ramach Programu testowania aktualizacji dla deweloperów, dostępne jest wpisywanie lokalizacji miejsca pracy użytkownika za pomocą API Kalendarza.

Użycie API do wpisania lokalizacji miejsca pracy użytkownika w Kalendarzu może pomóc w jej synchronizacji z niezależnymi narzędziami. W ten sposób można łatwo zaktualizować miejsce pracy użytkownika na podstawie:

  • rezerwacji hot desk poprzez narzędzie do rezerwacji hot desk
  • rezerwacji podróży poprzez narzędzie do rezerwacji podróży

Odczyt lokalizacji pracy jest już dostępny w ramach Programu testowania aktualizacji dla deweloperów