08 grudnia 2022

Tworzenie komórek rozwijanych w Arkuszach Google

Dzisiaj dodajemy rozwijane komórki w Arkuszach Google. To najnowsza funkcjonalność smart canvas, podkreślająca kolejną ewolucję współpracy w Google Workspace. Komórki rozwijane to funkcja formatowania niestandardowego już dostępna w Dokumentach Google, pozwalają one na łatwe wskazanie statusu lub oznaczenie różnych etapów realizacji projektu określonych w Arkuszu.Dodatkowo, zmodyfikowaliśmy przepływ pracy dla tworzenia i zarządzania wszystkimi regułami walidacji danych, w tym komórek rozwijanych i pól wyboru. Wszystkie istniejące reguły można teraz przeglądać oraz edytować w określonej zakładce Arkuszy oraz można tworzyć dodatkowe reguły z nowego widoku paska bocznego. Ta aktualizacja poprawia spójność ogólnego doświadczenia Arkuszy, ponieważ teraz odzwierciedla przepływ pracy dla tworzenia reguł formatowania warunkowego, chronionych zakresów i nazwanych zakresów.