08 grudnia 2022

Współpraca w Prezentacjach Google dzięki nowej funkcji "Śledź"

 Zmiany

Wprowadzamy nową funkcję "Śledź", która umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym w Prezentacjach Google. Korzystając z istniejącej już funkcji sprawdzania na jakim slajdzie znajduje się Twój współpracownik, można teraz kliknąć w jego avatar na pasku narzędzi Prezentacji, aby przejść do dowolnego slajdu, na którym się znajduje i dalej poruszać się wraz z nim po prezentacji w trakcie wprowadzania zmian.