22 lipca 2023

Licencje AppSheet Core będą dostępne domyślnie w nowych wersjach Google Workspace, razem z nowym ustawieniem Administratora

 

Zmiany

Aby zapewnić moc AppSheet większej ilości użytkowników, licencje AppSheet Core będą dostępne w następujących wersjach Google Workspace:

  • Business Starter, Standard, and Plus 

  • Enterprise Starter and Standard 

  • Frontline Starter and Standard 

  • Non-profits 

  • Education Standard 

Należy zaznaczyć, że licencje AppSheet Core są już domyślnie przypisane dla użytkowników Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Essentials Plus, i Education Plus ze zweryfikowaną domeną. Google Workspace musi mieć zweryfikowaną domenę aby wykorzystywać tę funkcję.


Wraz z rozszerzeniem dostępu udostępniamy administratorom nowe ustawienie na poziomie organizacji, które pozwala kontrolować sposób, w jaki użytkownicy mogą korzystać z licencji AppSheet Core, w tym czy dane aplikacji mogą być udostępniane na zewnątrz. Więcej informacji znajduje się poniżej.


Kogo to dotyczy

Administratorzy oraz użytkownicy końcowiWhy it matters

AppSheet pozwala użytkownikom wykorzystywać Google Workspace w pełni dzięki budowaniu niestandardowych aplikacji na Google Workspace i innych usługach w ich środowisku, a to wszystko bez pisania jakiegokolwiek kodu. Przykładowo, można tworzyć aplikacje, które rejestrują inspekcję obiektów, dokumentują inwentaryzację lub zarządzają zatwierdzeniami.

Możesz skorzystać z funkcji i integracji AppSheet, takich jak:

Tworzenie opartych na AppSheet aplikacji Czatu bez kodu dla Google Workspace.

Bazy danych AppSheet ułatwiają organizowanie i zarządzanie danymi, które zasilają aplikacje bezpośrednio w AppSheet. Więcej informacji można znaleźć na naszym blogu dla deweloperów. 

Tworzenie niestandardowych automatyzacji za pomocą wiadomości e-mail, czatu i powiadomień push, które integrują się z przepływami pracy.Poprzez zapewnienie licencji AppSheet Core w większej ilości wersji Google Workspace, moc AppSheet staje się dostępna dla większej ilości użytkowników. Oprócz tego, Administratorzy będą mieli dostęp do funkcji bezpieczeństwa, które pozwolą im dopilnować, że ich użytkownicy używają AppSheet w poprawny sposób. Więcej informacji o rozpoczęciu pracy z AppSheet można znaleźć w Centrum Pomocy oraz w wirtualnej społeczności umożliwiającej współpracę z innymi twórcami AppSheet.
Dodatkowe szczegóły

Administratorzy mogą korzystać z nowego ustawienia "Core License Security Setting" w konsoli administracyjnej Google Workspace, aby kontrolować funkcje związane z tym, czy dane aplikacji mogą być udostępniane na zewnątrz. Ustawienie będzie miało zastosowanie do następujących funkcji dla użytkowników Google Workspace korzystających z AppSheet Core:

  • Udostępnianie zewnętrznym użytkownikom aplikacji

  • Łączenie się z zewnętrznymi danymi aplikacji

  • Automatyzacja wiadomości e-mail do odbiorców zewnętrznych


Ustawienie dotyczy wszystkich aplikacji AppSheet Core w domenie - do bardziej szczegółowego zarządzania wymagane są licencje AppSheet Enterprise.


W przypadku administratorów korzystających już z AppSheet to ustawienie będzie domyślnie WYŁĄCZONE, aby zapewnić, że żadne istniejące aplikacje nie zostaną zakłócone.

Dla administratorów bez istniejącego użycia AppSheet ustawienie to będzie domyślnie włączone.Nowe ustawienie zacznie być widoczne w nadchodzących tygodniach, więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "Wdrażanie" poniżej.


Pierwsze kroki

Administratorzy

  • Jeżeli macie już wykupione licencje AppSheet Core, anulowanie ich będzie musiało zostać wykonane ręcznie. Użytkownicy na których to wpłynie otrzymają mailowe powiadomienie w ciągu najbliższych tygodni z informacjami o następnych krokach.

  • Przed zmianą Core Licence Security Setting, Administratorzy powinni ustalić z twórcami AppSheet Core czy jakiekolwiek aktywne aplikacje nie wykorzystują funkcji blokowanych przez  Core Licence Security Setting. Administratorzy mogą sprawdzić którzy użytkownicy korzystają z AppSheet poprzez Raport Użytkownika w konsoli administracyjnej Google Workspace.

Partnerzy 

Skorzystaj z portalu Partner Advantage, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Twoi klienci mogą wykorzystać AppSheet w swoich organizacjach i planach subskrypcji AppSheet.


Użytkownicy końcowi 

Odwiedź Centrum pomocy AppSheet, aby dowiedzieć się więcej o rozpoczęciu pracy z AppSheet. 


Tempo wdrażania

Domeny Rapid Release i Scheduled Release: Rozszerzone wdrożenie (potencjalnie dłuższe niż 15 dni dla widoczności funkcji) od 25 lipca 2023 r.


Dostępność

Licencje AppSheet Core są już dołączone dla użytkowników zweryfikowanych domen Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Essentials Plus i Education Plus.

Licencje AppSheet Core będą teraz dostępne dla klientów zweryfikowanych domen   Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Frontline Starter i Standard, Nonprofits i Education Standard.


Użytkownicy Google Workspace for Education oznaczeni jako osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z AppSheet na swoich kontach Google Workspace for Education. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z tego artykułu w naszym Centrum pomocy na temat kontrolowania dostępu do usług Google według wieku.


03 lipca 2023

Wykorzystywanie ankiet oraz funkcji pytań i odpowiedzi podczas transmisji na żywo w Google Meet

Zmiany

Podczas transmitowania spotkania wideo na żywo, gospodarze spotkanią mogą teraz włączyć funkcję pytań i odpowiedzi oraz ankiet, które wcześniej były oferowane tylko w tradycyjnych spotkaniach Meet. Rozszerzenie tych funkcji na spotkania transmitowane na żywo pomoże przenieść spotkania na jeszcze wyższy poziom dzięki bogatszemu o nowe funkcje doświadczeniu współpracy.

Q&A w Meet oferuje łatwy sposób na lepsze zaangażowanie odbiorców i pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na ich pytania, zarówno w pracy, jak i w szkole. Nauczyciele mogą korzystać z Q&A jako ustrukturyzowanego sposobu, w jaki uczniowie mogą zadawać pytania dotyczące treści zajęć i uzyskiwać odpowiedzi od nauczycieli. Firmy mogą korzystać z Q&A, aby uczynić spotkania bardziej inkluzywnymi, dając każdemu możliwość zadawania pytań. Uczestnicy mogą zadawać własne pytania i dawać kciuki w górę najlepszym pytaniom bez zakłócania przebiegu rozmowy.Ankiety to świetny sposób na szybkie sprawdzenie reakcji odbiorców. Za pomocą ankiet można zidentyfikować tematy wymagające szerszej dyskusji lub sprawdzić zrozumienie treści spotkania. Oznacza to, że użytkownicy biznesowi mogą łatwo uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym od swoich współpracowników, nauczyciele mogą przeprowadzać quizy uczniom na nauczaniu zdalnym, aby upewnić się, że przyswajają materiał, a zespoły sprzedaży mogą sprawić, że ich prezentacje handlowe dla potencjalnych klientów będą bardziej angażujące i interaktywne.


Dostępność

Dostępne dla klientów Google Workspace Enterprise Essentials Plus, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Education Plus oraz uaktualnienia Teaching and Learning.


Bardziej produktywny "czas skupienia" dzięki nowej opcji w Kalendarzu Google

Zmiany

W 2021, została wprowadzona możliwość odzwierciedlania czasu przeznaczonego na skupienie w Kalendarzu Google za pomocą wpisu typu czas skupienia.

W połączeniu z ustawieniem nie przeszkadzać w Google Chat, użytkownicy są w stanie chronić swój czas na indywidualną pracę bez rozpraszania uwagi.

Aby zwiększyć koncentrację i wypełnić lukę między czasem "nie przeszkadzać" a czasem skupienia, możemy teraz wyciszyć powiadomienia na okres trwania “czasu skupienia” bezpośrednio w Kalendarzu.


Dostępność 

Dostępne dla Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Education Standard, Education Plus i organizacji non-profit.