22 czerwca 2023

Meldowanie się w sali konferencyjnej Google Meet z użyciem trybu towarzyszącego

Jednym z wyzwań związanych z dołączeniem do spotkania online z sali konferencyjnej jest to, że osoby w sali są identyfikowane jako nazwa tej sali a nie jako konkretne osoby. To zmienia się dzisiaj, dzięki nowej funkcji zameldowania w trybie towarzyszącym w Google Meet. W trakcie dołączania do spotkania z sali konferencyjnej, mamy możliwość użycia trybu towarzyszącego na urządzeniu osobistym aby zameldować się w konkretnej sali. Zamiast widzieć samą nazwę sali opcja meldowania się umożliwia wszystkim uczestnikom spotkania łatwe zidentyfikowanie wszystkich osób w sali konferencyjnej.

Po dołączeniu do trybu towarzysza na urządzeniu osobistym zostaniesz poproszony o zameldowanie się w pokoju.

Zameldowani uczestnicy pojawią się pod salą konferencyjną

Zameldowani uczestnicy

Zameldowanie w pokoju będzie dostępne domyślnie, ale administratorzy mogą wyłączyć tę funkcję dla określonych urządzeń Meet lub określonych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Dodatkowe szczegóły".

Dlaczego warto wykorzystywać tę funkcję

Zamiast być reprezentowanym na spotkaniu tylko jako sala w której się znajdujemy, dzięki tej funkcji każdy uczestnik spotkania widzi nasze imię oraz jest świadomy naszej obecności.

Przy włączeniu osobistego kafelka wideo w trybie towarzyszącym będzie on wyświetlany wraz z nazwą sali konferencyjnej podczas prezentacji.


To samo tyczy się funkcji podniesienia ręki

Jeśli Twój osobisty kafelek wideo jest wyłączony, w widoku sali konferencyjnej obok Twojego imienia i nazwiska wyświetlona zostanie ikona podniesionej ręki.

Nazwa sali konferencyjnej jest widoczna podczas korzystania z kafelka osobistego i funkcji podniesienia ręki.

Dodatkowe szczegóły

Kontrola administracyjna zameldowania w sali

Administratorzy mogą wyłączyć tę funkcję dla konkretnych urządzeń Meet w jednostce organizacyjnej w konsoli administracyjnej w sekcji Konsola administracyjna > Urządzenia > Urządzenia Google Meet > [Jednostka organizacyjna] > Ustawienia urządzenia > Meldowanie się w sali > odznacz “Użytkownicy mogą meldować się do sali konferencyjnej tego urządzenia.” Może to być szczególnie przydatne w przypadkach, gdy funkcja zameldowania nie powinna być używana na dedykowanych urządzeniach wykonawczych lub w dużych salach konferencyjnych.


Administratorzy mogą również wyłączyć tę funkcję dla określonych użytkowników w jednostce organizacyjnej. Administratorzy mogą na przykład użyć tej opcji do powolnego wdrażania funkcji meldowania się w pokoju w poszczególnych działach. Aby wyłączyć możliwość meldowania się w pokojach dla określonych użytkowników, przejdź do Aplikacje > Google Workspace > Google Meet > [Jednostka organizacyjna] > Meet ustawienia wideo > Meldowanie się w sali > odznacz "Wszyscy użytkownicy mogą meldować się w kwalifikujących się pokojach" w konsoli administratora.


Wsparcie urządzeń 

Ta funkcja jest dostępna tylko dla urządzeń Google Meet; urządzenia interop nie są obecnie obsługiwane.