20 czerwca 2023

Rozszerzenie możliwości przechowywania plików w Google Vault za pomocą etykiet Dysku Google

Zmiany

Etykiety Dysku Google to metadane zdefiniowane przez twoją organizację, które mają ułatwić organizację, znajdowanie oraz stosowanie zasad dla plików na Dysku. Jako administrator możesz tworzyć etykiety, które będą stosowane do plików przechowywanych na Dysku. Od dnia dzisiejszego, Google Vault obsługuje niestandardowe reguły przechowywania oparte na etykietach Dysku.


Wraz z tą aktualizacją, użytkownicy Vault mają możliwość ustawiania szczegółowych zasad przechowywania na poziomie plików z konfigurowalnymi warunkami etykiet (np. “etykieta jest”, “etykieta nie jest”, “data etykiety jest wcześniejsza”). Ponadto, można utworzyć etykietę z wieloma opcjami (podetykiety) oraz posiadać zagnieżdżone i warunkowe stosowanie nakładających się i odrębnych reguł.


Dla kogo

Administratorzy


Dlaczego warto wykorzystywać tę funkcję

Zarządzanie przechowywaniem danych jest kluczową czynnością dla organizacji które chcą zachować zgodność z różnorodnymi wymaganiami. Dzięki zarządzaniu na poziomie plików, przechowywanie oparte na etykietach umożliwia organizacjom znacznie bardziej ukierunkowane i dokładne zarządzanie przechowywaniem.