02 lipca 2024

Dodawanie "brakującej" oceny do dziennika ocen w Google Classroom

Zmiany

W ciągu ostatniego roku dodaliśmy nowe funkcje, takie jak wyłączanie oddawania zadań po terminie w Google Classroom i usprawiedliwianie zadań w Google Classroom, aby zapewnić nauczycielom jeszcze większą elastyczność w zakresie oceniania zadań i pracy uczniów. 

Dziś ulepszamy obsługę brakujących zadań w dzienniku ocen, dając nauczycielom możliwość ręcznego oznaczenia zadania jako "brakującego" lub "ukończonego" i automatycznego dodania domyślnej wersji roboczej oceny.

Pierwsze kroki

  • Administratorzy: Brak kontroli administratora nad tą funkcją. 
  • Użytkownicy końcowi: Domyślnie wszystkie brakujące zadania automatycznie otrzymają wersję roboczą z wynikiem "0". Nauczyciele mogą jednak dostosować domyślną wersję roboczą lub wyłączyć funkcję automatycznej punktacji
  • Odwiedź Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o ocenianiu i zwracaniu zadań.

Tempo wdrażania 

  • Domeny Rapid Release i Scheduled Release: Stopniowe wdrażanie (do 15 dni na uwidocznienie funkcji) od 2 lipca 2024 r.

Dostępność 

  • Dostępne dla wszystkich użytkowników Google Workspace, indywidualnych subskrybentów Workspace oraz użytkowników z osobistymi kontami Google.