03 marca 2023

Tygodniowy przegląd nowości Google Workspace

        Poprawione filtry w Arkuszach Google

Filtry umożliwiają wygodne analizowanie zbiorów danych w arkuszu, z tego powodu w celu ulepszenia tej popularnej funkcji przedstawiamy dwie aktualizacje. Pierwsza z nich wprowadza podsumowanie wierszów wyświetlanych po użyciu filtra. W prawym dolnym rogu wyświetlana będzie liczba aktualnych wierszy, jasno pokazując czy na ekranie widać wszystkie dane czy tylko ich część. Wraz z drugą aktualizacją dostępna będzie nowa opcja bezpośredniego dodawania filtrów po kliknięciu prawego przycisku myszy. Kliknięcie prawego przycisku myszy umożliwia dodanie lub usunięcie filtra bezpośrednio do konkretnych danych oraz filtrowanie według wartości konkretnej komórki. Redukcja szumów dostępna dla użytkowników urządzeń mobilnych

Dla wybranych wersji Google Workspace, użytkownicy dołączający do spotkania na urządzeniu mobilnym będą wykorzystywać funkcję redukcji szumów. Wprowadzenie tej funkcji zapewnia, że audio użytkowników mobilnych będzie wyraziste i zrozumiałe, redukując jakiekolwiek szumy i dźwięki przeszkadzające w spotkaniu. | Dostępna dla użytkowników Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade oraz Frontline.