23 lutego 2023

Nowe funkcje smart canvas w Arkuszach i Dokumentach Google

 W miarę wprowadzania kolejnych innowacji w smart canvas, przedstawiamy jeszcze więcej elementów inteligentnych oraz nowy sposób na wyświetlanie dat w Arkuszach Google, który sprawi, że podgląd i interakcja z datami, lokacji i informacji o finansach staną się jeszcze łatwiejsze.

Dodatkowo, dodano element inteligentny, stoper do Dokumentów Google, który mierzy jak długo zajmuje wykonanie aktywności, ułatwiając dotrzymanie terminów.

Element inteligentny lokalizacja: Po dodaniu elementu lokalizacji Map Google do Arkusza, można otworzyć daną lokalizację bezpośrednio w Mapach Google, zobaczyć jej podgląd lub trasę dojazdu.Rozszerzone możliwości daty: Łatwiejsze wstawianie dat w Arkuszu przy użyciu wpisu @ pojawiają się skróty @dzisiaj, @wczoraj, @jutro i @data. Kliknięcie na datę wyświetli wybór daty umożliwiający zaktualizowanie daty w ramach potrzeb.Element inteligentny finanse: Możliwość wstawiania podmiotów Finansów Google, takich jak akcje, fundusze inwestycyjne i waluty do Arkusza. Najechanie na element wywołuje podgląd informacji w zależności od typu podmiotu. Przykładowo, dla akcji wyświetli się nazwa firmy, cena akcji i kapitalizacja rynkowa. Kliknięcie elementu przenosi do strony Finansów poświęconej danemu podmiotowi.


Element inteligentny stoper: Po wstawieniu elementu stoper można startować, zatrzymać i resetować licznik.