01 lutego 2023

Nowa funkcja w Arkuszach Google do zaawansowanej analizy​

 W zeszłym roku w Arkuszach Google wprowadzono funkcje Nazwane wraz z kilkoma kluczowymi funkcjami w tym, LAMBDA i XLOOKUP. 

W dniu dzisiejszym z przyjemnością ogłaszamy 11 dodatkowych funkcji, które wprowadzają nowe koncepcje, zapewniają bardziej wydajne funkcje i pomagają w bardziej zaawansowanych analizach danych:

EPOCHTODATE: Konwertuje epokę czasową Unix w milisekundach, mikrosekundach lub sekundach na czas określony w UTC.

MARGINOFERROR: Oblicza wielkość błędu losowego próby, biorąc pod uwagę zakres wartości i poziom pewności.

TOROW: Konwertuje tablicę lub zakres komórek w pojedynczy wiersz.

TOCOL: Konwertuje tablicę lub zakres komórek w pojedynczy wiersz.

CHOOSEROWS: Tworzy nową tablicę z wybranych wierszy w istniejącym zakresie.

CHOOSECOLS: Tworzy nową tablicę z wybranych kolumn w istniejącym zakresie.

WRAPROWS: Zawija podany wiersz lub kolumnę komórek o wiersze po określonej liczbie elementów tworząc nową tablicę.

WRAPCOLS: Zawija podany wiersz lub kolumnę komórek o kolumny po określonej liczbie elementów tworząc nową tablicę.

VSTACK: Dodaje zakresy pionowo i kolejno, aby zwrócić większą tablicę.

HSTACK: Dodaje zakresy poziomo i kolejno, aby zwrócić większą tablicę.

LET: Przypisuje nazwę z wynikiem value_expression i zwraca wynik formula_expression. Formuła_wyrażenia może używać nazw zdefiniowanych w zakresie funkcji LET.