02 lipca 2024

Google Workspace Updates Weekly Recap - June 28, 2024 Friday, June 28, 2024

Twoi użytkownicy mogą teraz wyrazić zainteresowanie Gemini dla Google Workspace 

Wprowadzamy prosty sposób, w jaki użytkownicy końcowi Workspace mogą poprosić administratorów o licencję Gemini na stronie głównej Gemini dla Google Workspace. Aby wysłać tę prośbę, użytkownicy końcowi Workspace po prostu wybierają "Rozpocznij" na stronie marketingowej Gemini dla Google Workspace, a następnie klikają "Zapytaj mojego administratora" i wypełniają formularz wniosku. Super administratorzy otrzymają tę prośbę e-mailem i stamtąd będą mogli zdecydować się na zakup licencji Gemini w konsoli administratora.

Administratorzy będą mieli możliwość wyłączenia tych żądań przed tą aktualizacją. Administratorzy mogą to zrobić w konsoli administratora, przechodząc do Konto > Ustawienia konta > Gemini dla Google Workspace i odznaczając ustawienie "Aktualizacje żądane przez użytkownika" - skorzystaj z tego artykułu w naszym Centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji. | Wdrażane teraz w domenach szybkie wydanie i zaplanowane wydanie. | Dowiedz się więcej o Gemini dla Workspace, w tym o naszych ostatnich ogłoszeniach dotyczących Gemini dla Workspace.


Obsługa wielu kont jest teraz dostępna dla Google Keep na dużych urządzeniach z Androidem

W zeszłym roku wprowadziliśmy obsługę wielu instancji da Google Keep na urządzeniach Android z dużym ekranem. Aby pójść o krok dalej, umożliwiamy teraz korzystanie z wielu kont jednocześnie na ty samym urządzeniu w Keep. Posiadanie dwóch okień otwartych obok siebie umożliwia lepszy wgląd w notatki, ułatwia pracę oraz wyświetlanie i organizację treści na wielu kontach.Wdrażane teraz w domenach szybkie wydanie i zaplanowane wydanie. | Dostępne dla wszystkich użytkowników Google Workspace, indywidualnych subskrybentów Workspace i użytkowników z osobistymi kontami Google. Aktualizacje raportów użycia Gemini for Workspace w konsoli administratora

Niedawno wprowadziliśmy raporty użycia Gemini for Workspace w konsoli administratora. Od dziś wprowadzamy dodatkowe aktualizacje dla tych raportów: 
  • Raporty użytkowania są teraz dostępne dla klientów Gemini Education i Gemini Education Premium. 
  • Administratorzy mogą filtrować raporty użytkowania według jednostek organizacyjnych i grup.
Administratorzy mogą uzyskać dostęp do tych raportów za pośrednictwem konsoli administratora w Menu > Generative AI > Gemini reports | Dostępne również dla klientów Google Workspace z dodatkami Gemini Enterprise i Gemini Business available. | Wdrażane teraz w domenach szybkie wydanie i zaplanowane wydanie. | Dowiedz się więcej o Gemini dla Workspace, w tym o naszych ostatnich ogłoszeniach dotyczących Gemini dla Workspace.