28 czerwca 2024

Ważne aktualizacje zasad dla aplikacji wczesnego dostępu od 30 lipca 2024 r.

 

Zmiany

Aby zapewnić organizacjom stały dostęp do usług, zmieniamy sposób, w jaki aplikacje z wczesnego dostępu przechodzą do dodatkowych usług Google:
Obecnie, gdy aplikacja wczesnego dostępu staje się dodatkową usługą Google, jest ona domyślnie włączana lub wyłączana na podstawie preferencji nowych usług w konsoli administratora. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy status usługi aplikacji wczesnego dostępu jest ustawiony na Włączony dla wszystkich

Począwszy od 30 lipca 2024 r., jeśli usługa aplikacji wczesnego dostępu jest ustawiona na Włączona, nie utracisz dostępu do aplikacji, gdy zostanie ona przeniesiona do dodatkowej usługi, niezależnie od nowych preferencji usługi. Aplikacje te zostaną wyłączone tylko wtedy, gdy oba ustawienia są ustawione na Wyłączone.


Dodatkowe informacje

Google AI Studio zostanie przekształcone z aplikacji wczesnego dostępu w dodatkową usługę Google 30 lipca 2024 roku. Dostęp do AI Studio będzie oparty na informacjach przedstawionych powyżej. Zalecamy dokładne sprawdzenie ustawień z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że dostęp do AI Studio jest skonfigurowany zgodnie z oczekiwaniami.

Pierwsze kroki


Tempo wdrażania

 • Zaktualizowane zasady zaczną obowiązywać wszystkich klientów Google Workspace 30 lipca 2024 r.

Dostępność

 • Ta aktualizacja dotyczy wszystkich klientów Google Workspace.

06 czerwca 2024

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w Arkuszach Google

 

Zmiany


Aby zapewnić lepszy wgląd w zmiany w arkuszach kalkulacyjnych, które są najbardziej istotne dla przepływu pracy i umożliwić bardziej efektywną komunikację w zespole, wprowadzamy powiadomienia warunkowe.

Umożliwiają one tworzenie reguł w arkuszach kalkulacyjnych, które wysyłają powiadomienia e-mail po spełnieniu określonych kryteriów. Po wprowadzeniu określonej zmiany, takiej jak zmiana wartości kolumny lub zmiana określonego zakresu komórek, otrzymasz powiadomienie e-mail z alertami o tym, co wydarzyło się w arkuszu kalkulacyjnym i kto dokonał aktualizacji. Istnieje również możliwość skonfigurowania powiadomień dla innych osób poprzez wprowadzenie ich adresów e-mail podczas konfiguracji powiadomień.


Kogo to dotyczy

Użytkownicy końcowi Dlaczego ma to znaczenie 

Powiadomienia warunkowe informują Ciebie i Twoich współpracowników na bieżacą o zmianach w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz ustawić reguły powiadamiania Ciebie (lub innych osób) na przykład gdy:
 • Zadania zmieniły status lub właściciela w module śledzenia projektów
 • Określone elementy osiągną określoną liczbę zapasów w narzędziu do śledzenia zapasów 
 • liczba spadnie poniżej określonej wartości w analizie prognozy  

Pierwsze kroki 

 • Administratorzy: Ta funkcja nie jest kontrolowana przez administratora. 
 • Użytkownicy końcowi: 
  • Jeśli jesteś właścicielem arkusza lub masz do niego dostęp, możesz ustawić powiadomienia, gdy 
   • Zakres komórek zmienia wartość 
   • Zakres komórek spełnia określony warunek 
  • Aby ustawić powiadomienia warunkowe, otwórz arkusz kalkulacyjny, przejdź do Narzędzia > Powiadomienia warunkowe > Dodaj regułę. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na arkuszu kalkulacyjnym i wybrać opcję Powiadomienia warunkowe. 
  • Uwaga: Reguły otrzymują domyślne nazwy automatycznie. Możesz jednak zaktualizować nazwę reguły, korzystając z edytora tekstu. Odwiedź Centrum pomocy, aby dowiedzieć się, jak korzystać z powiadomień warunkowych.