06 czerwca 2024

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w Arkuszach Google

 

Zmiany


Aby zapewnić lepszy wgląd w zmiany w arkuszach kalkulacyjnych, które są najbardziej istotne dla przepływu pracy i umożliwić bardziej efektywną komunikację w zespole, wprowadzamy powiadomienia warunkowe.

Umożliwiają one tworzenie reguł w arkuszach kalkulacyjnych, które wysyłają powiadomienia e-mail po spełnieniu określonych kryteriów. Po wprowadzeniu określonej zmiany, takiej jak zmiana wartości kolumny lub zmiana określonego zakresu komórek, otrzymasz powiadomienie e-mail z alertami o tym, co wydarzyło się w arkuszu kalkulacyjnym i kto dokonał aktualizacji. Istnieje również możliwość skonfigurowania powiadomień dla innych osób poprzez wprowadzenie ich adresów e-mail podczas konfiguracji powiadomień.


Kogo to dotyczy

Użytkownicy końcowi Dlaczego ma to znaczenie 

Powiadomienia warunkowe informują Ciebie i Twoich współpracowników na bieżacą o zmianach w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz ustawić reguły powiadamiania Ciebie (lub innych osób) na przykład gdy:
 • Zadania zmieniły status lub właściciela w module śledzenia projektów
 • Określone elementy osiągną określoną liczbę zapasów w narzędziu do śledzenia zapasów 
 • liczba spadnie poniżej określonej wartości w analizie prognozy  

Pierwsze kroki 

 • Administratorzy: Ta funkcja nie jest kontrolowana przez administratora. 
 • Użytkownicy końcowi: 
  • Jeśli jesteś właścicielem arkusza lub masz do niego dostęp, możesz ustawić powiadomienia, gdy 
   • Zakres komórek zmienia wartość 
   • Zakres komórek spełnia określony warunek 
  • Aby ustawić powiadomienia warunkowe, otwórz arkusz kalkulacyjny, przejdź do Narzędzia > Powiadomienia warunkowe > Dodaj regułę. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na arkuszu kalkulacyjnym i wybrać opcję Powiadomienia warunkowe. 
  • Uwaga: Reguły otrzymują domyślne nazwy automatycznie. Możesz jednak zaktualizować nazwę reguły, korzystając z edytora tekstu. Odwiedź Centrum pomocy, aby dowiedzieć się, jak korzystać z powiadomień warunkowych.