18 listopada 2022

Tygodniowy przegląd nowości Google Workspace - 18 listopada 2022


Przeciągaj zawartość z Prezentacji Google do innych aplikacji na Androidzie

Przez ostatnie kilka miesięcy, dodaliśmy wiele nowych funkcji i opcji do takich usług jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Keep na urządzeniach z Androidem. W tym tygodniu, uruchomiliśmy możliwość łatwego przeciągania zawartości tekstowej oraz obrazów z Prezentacji Google do innych aplikacji na Androidzie.


Ulepszanie przeciągania i upuszczania w aplikacji Dysk Google

Wcześniej w tym roku, wdrożyliśmy przeciąganie i zrzucanie na Dysku Google, umożliwiając szybkie przesyłanie plików poprzez przeciąganie i zrzucanie tych plików w aplikacji. W tym tygodniu, ulepszamy tą funkcję umożliwiając przeciąganie oraz zrzucanie plików i folderów na Dysku dowolnie zmieniając ich lokalizację. Może to być wykonane w widoku dwóch okien lub w widoku pojedynczej aplikacji.


Pełne wsparcie myszki dostępne w aplikacji Dokumentów Google na Android

Pełne wsparcie myszki podczas używania Dokumentów Google na Androidzie które przypomina zachowanie myszki w przeglądarce. Przykładowo, klikanie i przeciąganie tekstu zaznaczy konkretny fragment tekstu, a nie cały dokument.