03 lipca 2023

Bardziej produktywny "czas skupienia" dzięki nowej opcji w Kalendarzu Google

Zmiany

W 2021, została wprowadzona możliwość odzwierciedlania czasu przeznaczonego na skupienie w Kalendarzu Google za pomocą wpisu typu czas skupienia.

W połączeniu z ustawieniem nie przeszkadzać w Google Chat, użytkownicy są w stanie chronić swój czas na indywidualną pracę bez rozpraszania uwagi.

Aby zwiększyć koncentrację i wypełnić lukę między czasem "nie przeszkadzać" a czasem skupienia, możemy teraz wyciszyć powiadomienia na okres trwania “czasu skupienia” bezpośrednio w Kalendarzu.


Dostępność 

Dostępne dla Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Education Standard, Education Plus i organizacji non-profit.