20 czerwca 2023

Wydajniejsze odpowiadanie na prośby o dostęp do plików Google Workspace

Zmiany

Nowa opcja udostępniania dostępu mająca na celu ułatwienie właścicielom pliku odpowiadanie na oczekujące prośby o dostęp w Google Workspace.


Aktualnie, gdy użytkownik prosi o dostęp do pliku, właściciel otrzymuje maila z możliwością akceptacji lub odrzucenia prośby. Dzięki tej aktualizacji, użytkownicy mogą sprawdzać i odpowiadać na prośby bezpośrednio z danego pliku. Właściciel zobaczy kropkę oznaczającą powiadomienie na przycisku “Udostępnij” która sygnalizuje oczekującą prośbę o dostęp a po kliknięciu “Udostępnij” widoczne będzie także nowy baner.


Właściciele plików nadal mają możliwość odpowiadania na prośby o dostęp poprzez maile.

Przy zaznaczeniu opcji “Wyślij powiadomienie” w trakcie odpowiadania na prośbę, użytkownik który ją wysłał otrzyma maila z jej statusem.
Start w wersji beta: programowe zapisywanie lokalizacji miejsca pracy za pomocą API Kalendarza

Zmiany

Już teraz w fazie beta w ramach Programu testowania aktualizacji dla deweloperów, dostępne jest wpisywanie lokalizacji miejsca pracy użytkownika za pomocą API Kalendarza.

Użycie API do wpisania lokalizacji miejsca pracy użytkownika w Kalendarzu może pomóc w jej synchronizacji z niezależnymi narzędziami. W ten sposób można łatwo zaktualizować miejsce pracy użytkownika na podstawie:

  • rezerwacji hot desk poprzez narzędzie do rezerwacji hot desk
  • rezerwacji podróży poprzez narzędzie do rezerwacji podróży

Odczyt lokalizacji pracy jest już dostępny w ramach Programu testowania aktualizacji dla deweloperów