03 lutego 2023

Tygodniowy przegląd nowości - 3 luty 2023

Odpowiedzi na komentarze w Google Classroom bezpośrednio w mailu z powiadomieniem

Zwiększona funkcjonalność i łatwość korzystania z powiadomień e-mail Classroom. Dzięki odpowiedziom bezpośrednio w mailu, nauczyciele i uczniowie będą mogli w prosty sposób być na bieżąco i odpowiadać na komunikację w Classroom. Publiczne i prywatne powiadomienia o komentarzach będą miały ostatnie informacje, takie jak najnowsze wątki komentarzy, a teraz można łatwo odpowiedzieć na te komentarze w samym mailu. Dzięki temu nauczyciele będą mogli szybko odpowiadać swoim uczniom bez konieczności przełączania między mailem a Classroomem.


Zwiększenie opcji kolorów w Prezentacjach, Dokumentach, Arkuszach i Rysunkach Google

Od teraz w Prezentacjach, Dokumentach, Arkuszach i Rysunkach można wybierać kolory w palecie kolorów za pomocą wartości RGBA. Ponadto, można również dostować kolory z użyciem narzędzie eyedropper, wybierając dowolny kolor na ekranie w palecie kolorów.


Eksploruj dane Lookera za pomocą Połączonych Arkuszy

Zostaje dodana możliwość interaktywnej eksploracji modelowanych danych z Lookera nowoczesnej platformy analityki biznesowej Google Cloud, za pomocą Połączonych Arkuszy. Umożliwia to połączenie znanego interfejsu Arkuszy Google z ponad 50 źródłami danych dostępnymi w otwartym ekosystemie Lookera, w tym BigQuery, Cloud SQL, Snowflake i Redshift.

Z jednego źródła prawdy można analizować dane za pomocą tabel przestawnych, wykresów, formuł i innych zintegrowanych źródeł danych. Dodatkowo, dzięki połączeniu na żywo, dostęp do danych jest zabezpieczony a same dane pozostaną aktualne.