23 lutego 2023

Dodawanie Trusted Types do Google Workspace

Poprawa bezpieczeństwa od strony klienta w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach, Formularzy, Witryn, Jamboard, Rysunków i Dysku Google z użyciem Trusted Types. Ta funkcjonalność zapewnia dodatkową warstwę ochrony wokół interfejsu API obiektowego modelu dokumentów (DOM) wykorzystywanych przez aplikacje wymienione powyżej lub rozszerzenia stron trzecich.

Będzie to wymagało od rozszerzeń stron trzecich używania typed object zamiast strings podczas przypisywania wartości do DOM APIs. Wdrożenie tej funkcji zacznie się 23 marca 2023 roku. Po pełnym wdrożeniu Trusted Types, w nagłówku Content Security Policy (CSP) będzie widoczne: